biofeedback uzależnienia

Zastosowanie neuroterapii w terapii uzależnień

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych pacjentów publikujemy tekst przybliżający zagadnienie łączenia terapeutycznych technik neuroterapii z integracyjną psychoterapią leczenia uzależnień.

Prace nad zastosowaniem terapii neurofeedback w obszarze uzależnień trwają od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Włożono wiele wysiłków by poznać ilościowy wzorzec fal EEG powiązany z uzależnieniami. Udowodniono, że u alkoholików mamy do czynienia z nadmiarową aktywnością wysokiej Bety w obszarach czołowych oraz z deficytami zakresu Alpha w obszarach potylicznych. Podobne wzorce fal EEG występują także w innych uzależnianiach chemicznych, biorąc naturalnie poprawkę na specyfikę stymulacyjnego lub hamującego działania konkretnych substancji. Najnowsze doniesienia naukowe donoszą także o obserwowalnych specyficznych zmianach w obrazie EEG występujących u osób uzależnionych behawioralnie – np. hazardzistów.

Stosunkowo niedawno w bezsprzeczny sposób udowodniono skuteczność terapii neurofeedback w obszarze uzależnień. Dokonał tego Scott i Kaiser ze współpracownikami w 2005 roku. W swoim tekście publikują wyniki badań przeprowadzonych na grupie 121 pacjentów oddziału stacjonarnego leczenia uzależnień w Los Angeles. Rozpoznano u nich mieszane uzależnienia włączając alkohol, heroinę, kokainę i metaamfetaminę oraz inne substancje. Grupa 61 pacjentów korzystała z programu terapeutycznego opartego o terapię grupową, rodzinną oraz sesje indywidualne oraz spotkania AA i program 12 kroków. Grupa 60 pacjentów dodatkowo uczestniczyła w treningach biofeedback. Wykonano do 20 sesji wzmacniając zakresy Beta1 oraz SMR w odpowiednich miejscach oraz następnie wykonano 30 sesji treningu Alpha-Theta.

Uzyskano bardzo zadowalające rezultaty o istotnych różnicach statystycznych. Przedstawia je poniższa tabela:

Pacjenci z wspomaganiem terapii neurofeedback Pacjencji ze standardowym program terapii
Długość dalszego pozostawania w leczeniu (średnia) 136 dni 98 dni
Porzucenie podstawowego programu terapii 24 % 46 %
Abstynencja 12 miesięcy po zakończeniu programu 77% 44%

Ponadto uzyskano szereg dodatkowych danych takich jak istotne zmiany w profilu osobowości czy większa wydajność uwagi. Tych efektów nie uzyskano niestety dzięki standardowej psychoterapii uzależnień. Późniejsze badania i publikacje różnych autorów potwierdzają uzyskane wyniki.

Podsumowując można jednoznacznie stwierdzić, że psychoterapia uzupełniona neuroterapią daje znaczący przyrost efektów. Podobne tendencje utrzymują się w przypadku leczenia innych trudności wymienionych w niniejszym tekście. Postępujący rozwój technologiczny i miniaturyzacja przyczyniają się do popularyzacji tej metody, która jest stale rozwijana.

Bibliografia dostępna na życzenie.

Jan Paweł Kołakowski