Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Jest to rodzaj pomocy psychologicznej przewidzianej dla osób doświadczających silnie stresującej sytuacji, która jest odbierana jako nie do zniesienia, wyczerpuje zasoby osobiste i narusza konstruktywne mechanizmy radzenia sobie. Celem interwencji kryzysowej jest złagodzenie objawów reakcji, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieganie wystąpienia stanu przewlekłego i przywrócenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Dąży się do skutecznego rozwiązania kryzysu, które może doprowadzić do trwałej i pozytywnej zmiany. Może być to wstęp do dalszej psychoterapii.

Przykładowe zastosowanie interwencji kryzysowej:

IMG 5383 Editok

– żałoba i żal po stracie (śmierć małżonka, dziecka, rodzica)
– utrata zdrowia (fizycznego i/lub psychicznego) i sprawności
– doświadczanie zdrady i porzucenia w związku
– doświadczenie gwałtu i wykorzystywania seksualnego
– nagła utrata w istotnym obszarze życia (praca, majątek)
– doświadczenie zagrożenia utraty życia (wypadek, napaść, katastrofa)
– śmierć ulubionego zwierzęcia domowego

Sesje interwencji kryzysowej trwają 80 minut. Częstotliwość spotkań jest uzależniona od złożoności sytuacji i potrzeb klienta/pacjenta.