Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par

psycholog łomża - psychoterapia par

Czym jest psychoterapia par?
Psychoterapia par jest specyficzną dziedziną psychoterapii, która ma zastosowanie w przypadku ludzi żyjących w trwałych związkach. Zdarza się, że w wyniku różnych okoliczności pojawiają się problemy, które wymagają pomocy specjalisty. Do najczęściej zgłaszanych trudności należą:

– deficyty w komunikacji pomiędzy partnerami
– nierozwiązane problemy z przeszłości
– rozczarowanie związane z niezrealizowanymi oczekiwaniami
– problemy w sferze intymności i seksualności
– uraza, poczucie krzywdy, nadmiarowy gniew
– niewierność, poczucie winy, obwinianie

Co jest ważne w terapii dla par?
Podczas procesu terapii dąży się do wspólnego poszukiwania przyczyn problemów oraz ich rozwiązań. Ważnym aspektem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz naprawianie zaburzonych lub „zepsutych” więzi między partnerami. Nie zawsze to się jednak udaje. W przypadku, gdy para decyduje się na rozstanie terapeuta może pomagać w negocjowaniu zdrowej separacji lub rozwodu.

Warto pamiętać, że wielu ludzi pragnie także ulepszenia swoich związków, nawet wtedy gdy jest im dobrze i ciężko jest wyróżnić konkretne trudności. Psychoterapia par jest wówczas ciekawą propozycją, która może być rozumiana jako droga rozwoju związku i partnerów go tworzących.

Jak długo to trwa?
Psychoterapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednej sesji w tygodniu, trwającej 80 minut. Praca odbywa się z dwojgiem partnerów równocześnie z jednym terapeutą. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uzupełnienie spotkaniami indywidualnymi.

Proces psychoterapii par trwa zazwyczaj od 6 do 12 sesji. W wybranych przypadkach może się on wydłużyć – w zależności od celów i złożoności problemów.