Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

psycholog łomża grupa

Czym jest psychoterapia grupowa?
Psychoterapia grupowa polega na stosowaniu technik psychoterapii wobec grupy uczestników. W grupie terapeutycznej do zmian u każdego z jej członków służą interakcje ze strony terapeuty oraz interakcje między współuczestnikami. Mówiąc inaczej narzędziem zmiany jest nie tylko praca terapeuty prowadzącego, lecz także grupa sama w sobie. Daje to w efekcie wyjątkowy potencjał terapeutyczny. Badania pokazują dużą skuteczność tej formy pracy.

Cele psychoterapii grupowej?
Cele psychoterapii grupowej mogą być bardzo szerokie. W warunkach prywatnej praktyki najczęściej pracuje się nad redukcją objawów i zmianą destrukcyjnych schematów. Grupy terapeutyczne mogą także skupiać się na specyficznych obszarach problemowych charakterystycznych dla pewnych grup pacjentów np. “DDA” lub służyć pracy nad rozwojem umiejętności osobistych.

Jak długo trwa terapia grupowa?
Sesja odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu i trwa do 3 godzin zegarowych. Czas trwania grupy jest różny – w zależności od ustalonych celów i zgłaszanych trudności przez jej uczestników. Ilość sesji jest ustalana przed naborem do grupy lub na pierwszym spotkaniu. W większości przypadków jest to konkretna liczba, czasami grupa jest otwarta i pracuje cyklicznie.