Neurofeedback

Czym jest Neurofeedback?what is neurofeedback
Neurofeedback (pierwotnie nazywany EEG Biofeedback) jest specyficznym zastosowaniem biofeedbacku do wizualizacji aktywności elektrycznej mózgu. Uczy pacjentów wpływać na ich fale mózgowe, a tym samym zmieniać stan ich umysłu. Fakt, że w dzisiejszych czasach ludzie mogą nauczyć się zmieniać funkcje mózgu za pomocą EEG, jest praktycznie bezsporny. Zmiana funkcji mózgu z kolei odpowiada za usunięcie lub zmniejszenie dolegliwości objawów lub poprawę wydajności.

Sesje treningu Neurofeedback, czasami określane jako neuroterapia lub szkolenie funkcji mózgu, są efektywną metodą leczenia różnych problemów zdrowotnych. Podobnie jak biofeedback zmiesza lub eliminuję potrzebę przyjmowania leków. Neurefeedback wykorzystuje aktywność elektryczną (EEG) mózgu człowieka jako sprzężenie zwrotne do klienta/pacjenta a Biofeedback używa różnych sygnałów fizjologicznych płynących z ciała. Podczas treningu wykonywany jest pomiar rytmów Alpha, Beta, Gamma , Delta , Theta i SMR. Konfiguracja tych rytmów w wybranym punkcie odpowiada wystąpieniu konkretnego stanu psychologicznego, co umożliwa zmianę.

Skuteczność Neurofeedback’u
Dwie instytucje – Amerykańskie Stowarzyszenie Psychofizjologii i Biofeedback (AAPB) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Neurofeedback i Badań (ISNR) stworzyły listę różnych zastosowań Biofeedbacku i Neurofeedbacku. W jednych zastosowaniach jest uznawany za metodę skuteczną, w innych skuteczność jej jest ograniczona. Więcej można przeczytać o tym w dziale – skuteczność metody.

Sesje Neurofeedbacku można łączyć z Biofeedbackiem co stanowi oddziaływanie multimodalne. Badania naukowe wskazują, że integrując pracę z różnymi modalnościami można osiągnąć lepsze i szybsze rezultaty.