Terapia uzależnień

uzaleznieniaTerapia uzależnień

W przypadku uzależnień możemy mówić o dwóch grupach ich występowania. Są to uzależnienia chemiczne i behawioralne.

Najbardziej znane rodzaje uzależnień związane są z nadużywaniem substancji chemicznych, które wpływają na nastrój. Możemy do nich zaliczyć:

– alkohol etylowy
– narkotyki (heroina, kokaina, amfetamina, marihuana i inne)
– „dopalacze”
– nikotyna
– leki uspokajające, pobudzające, przeciwbólowe.

Nałogową i niebezpieczną formę mogą przyjmować także zachowania związane z:behavioral add

– sposobem odżywania się
– seksualnością
– wykonywaniem pracy
– ćwiczeniami fizycznymi
– hazardem
– uprawianiem gier
– korzystaniem z internetu i elektroniki

Wspólnymi elementami występującymi w tych dwóch grupach jest:

– występowanie silnego poczucia przymusu wewnętrznego wykonywania szkodliwych zachowań

– powtarzanie się szkodliwych zachowań, pomimo różnych prób powstrzymania się

– pojawianie się przykrych stanów emocjonalnych, czasem fizycznych, przy okresach przerwy w nałogowych czynnościach, silne poczucie ulgi po zakończeniu przerwy

Ponadto w przypadku uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych obserwuje się zmianę zachowania w wielu innych ważnych obszarach życia. Osoba taka postępuje w sposób odmienny od powszechnie przyjętego i podstawowego sposobu postępowania.

W trakcie psychoterapii uzależnień dąży się do zatrzymania aktywności psychologicznych mechanizmów, które stoją u podstaw nadużywania lub uzależnienia oraz problemów osobistych pacjenta.

Sesje indywidualne terapii uzależnień trwają 50 min i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu – w zależności od potrzeb i ustaleń. Psychoterapia integracyjna stara się łączyć najbardziej skuteczne metody dla danego pacjenta.

Prowadzimy stały nabór do grupy terapeutycznej leczenia uzależnień – terapia grupowa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania min. 6 osób chętnych.