Biofeedback

Co to jest biofeedback?biofeedback bg 2
Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) jest metodą wizualizacji procesów fizjologicznych zachodzących wewnątrz ciała, które są wyzwalane przez układ nerwowy. Specjalne elektroniczne urządzenie pomiarowe jest połączone z ciałem pacjenta oraz rejestruje różne parametry psychofizjologiczne np. szybkość bicia serca, oddychanie czy potliwość dłoni. Za pomocą tych sygnałów pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty/trenera ludzie, uczą się w jaki sposób można poprawić ich zdrowie i wydajność. Badania naukowe stwierdzają, że pracą tą metodą jest skuteczna oraz w wielu przypadkach pozwala zrezygnować z przyjmowania leków.

Poprawa zdrowia i wydajności
Biofeedback jest skuteczną metodą w leczeniu chorób i zaburzeń, które głównie są spowodowane przez stres i niezdrowy styl życia. Powszechnie wiadomo, że chroniczny stres ma negatywne wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego podobnie jak i innych układów ciała. Przewlekły stres może powodować także szereg problemów psychologicznych, a wiele osób sięga po leki, aby sobie z tym poradzić. Leki jednak tylko tłumią objawy a nie uczą radzić sobie ze źródłami pochodzenia problemów.

Biofeedback uczy radzić sobie z nadmiernym stresem w sposób konstruktywny dlatego ma też zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Poprawa umiejętności panowania nad swoim ciałem i psychiką znajdzie zastosowanie również dla osób zdrowych – pracowników, uczniów, artystów, sportowców…

Lista przykładowych problemów związanych z w których znaczącą rolę odgrywają czynniki psychosomatyczne związane ze stresem:
– zaburzenia lękowe (np. “nerwica”)
– zaburzenia adaptacyjne (nie radzenie sobie z wysokim stresem)
– wypalenie (brak energii, obniżony nastrój)
– zaburzenia uwagi
– trudności z uczeniem się
– ponadto: przewlekłe bóle głowy, migrena, nadciśnienie lub inne nieprawidłowości układu krwionośnego

Biofeedback – rozwiązanie niefarmakologiczne
Metoda ta odbiega w znacznym stopniu od rozwiązań stosowanych dotychczas.
– Jest metodą aktywną, wymagającą od pacjenta lub klienta zaangażowania w proces zmiany
– Jest to proces zmiany, wymagający aktywnego uczenia się i zmiany zachowań
– Działa tylko wtedy gdy pacjent/klient jest zmotywowany
– Wymaga odpowiedniego sprzętu oraz wykwalifikowanego trenera/terapeuty
Przyjmowanie leków wymaga znacznie mniejszego zaangażowania i nie zawsze oferuje trwałe rozwiązanie. Jest to związane z tym, że przyjmowanie leków nie usuwa przyczyn problemów, usuwa jedynie objawy.

Wymogi do Biofeedback
Biofeedback i Neurofeedback mają kilka istotnych zalet w stosunku do tradycyjnych metod leczenia. Jednak żadna metoda nie jest doskonała więc są pewne wymagania, aby osiągnąć sukces.
– Biofeedback wymaga przeszkolonego terapeuty/trenera. W przeciwieństwie do większości leków, które mogą być stosowane bez kontroli lekarza, sesje biofeedback nie będą skutecznie bez wiedzy jak używać dane urządzenie lub interpretować wyniki
– Biofeedback wymaga poświęcenia i motywacji Pacjenta. Niektórzy klienci oczekują, że osiągną efekty bez wysiłku włożonego we własne zdrowie.
– Biofeedback wymaga czasu. Aby osiągnąć trwałe i skuteczne zmiany może być wymagana znaczna ilość sesji (od 10 do 50 i więcej – w przypadku Neurofeedbacku). Sesje odbywają się dwa razy w tygodniu, trwają 1 godzinę.
– Biofeedback nie jest metodą bardzo rozpowszechnioną. Dostępność tej metody jest ograniczona
– Biofeedback nie jest tak popularny, jak większość rozwiązań tradycyjnych

Zalety Biofeedback
– Biofeedback może naprawdę pomóc wyeliminować problemy psychosomatyczne, które są związane lub wynikają ze stresu
– Biofeedback może pomóc w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin jako metoda uzupełniająca np. stosowana razem z psychoterapią
– Biofeedback zapewnia trwałe efekty, a pacjenci uczą się stosować poznane techniki w życiu codziennym
– Biofeedback jest metodą medyczną oraz bezpieczną, nie występują skutki uboczne
– Biofeedback kształci odpowiedzialność za własne zdrowie psychosomatyczne oraz zwiększa poczucie kontroli. Uzyskiwane postępy są silnym czynnikiem motywującym