Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Co to jest diagnoza psychologiczna?psycholog łomża - diagnoza
Diagnoza psychologiczna służy poznaniu drugiego człowieka- jego osobowości, temperamentu, możliwości intelektualnych oraz poznawczych, a także funkcjonowania w relacjach z innymi. Odbywa się ona za pomocą specjalistycznych narzędzi diagnostycznych. Diagnostyka psychologiczna jest najczęściej zlecana przez psychiatrę jako element pełnego badania stanu psychicznego. Mogą z niej skorzystać również osoby zainteresowane poznaniem swojego poziomu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych) oraz oceną osobowości.

Co jest celem?
Diagnoza pod kątem zaburzeń psychicznych (zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, problemów osobowościowych), ocena neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych pozwala ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) oraz ocena intelektu. Badany otrzymuje pisemną opinię psychologiczną zawierającą wyniki przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego leczenia, terapii.

Sposoby diagnozowania:
Metody diagnostyczne są dobierane indywidualnie. Najczęściej stosuje się wywiad psychologiczny (rozmowa w oparciu o funkcjonowanie w różnych obszarach życia) lub standaryzowane testy psychologiczne. Długość procesu diagnozowania jest zależna od zakresu diagnostyki. Zwykle trwa od 1 do 5 spotkań.

Testy psychologiczne:
-Testy badające inteligencję: służą ustaleniu mocniejszych i słabszych stron funkcjonowania intelektualnego osoby badanej
-Testy badające osobowość: umożliwiają stworzenie profilu osobowości pacjenta
-Testy badające zmiany organiczne w mózgu: są szczególnie przydatne przy określaniu zmian organicznych (powstających pod wpływem urazów głowy czy procesów starzenia), ich wynik wskazuje czy są konieczne dalsze badania lekarskie.
-Testy badające reakcje na stres: pozwala ustalić sposób reagowania osoby badane na sytuacje stresujące
-Specjalistyczne testy, kwestionariusze dostosowane do badania różnych zakresów funkcjonowania pacjenta

W pracowni oprócz standardowych testów psychologicznych korzystamy z komputerowej baterii służącej do badania procesów poznawczych. Pozwala na dokładne odniesienie wyników do norm. W jej skład wchodzi 55 testów psychologicznych pozwalających na badanie m.in. spostrzegania zmysłowego, uwagi, pamięci, myślenia oraz występowania ewentualnych deficytów neuropsychologicznych

W razie wskazań lub potrzeb w procesie diagnozowania stosujemy również dane psychofizjologiczne (więcej w dziale Biofeedback i Neurofeedback).