Oferta & Cennik

Naszą działalność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi traktujemy jako życiową misję.

Przyjmujemy osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci.

Staramy się utrzymywać atrakcyjny poziom opłat. Jest to jednak nasza praca, dlatego proponujemy poniższe stawki:

Psychoterapia

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

170 zł

180 zł

190 zł

200 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

240 zł

260 zł

280 zł

300 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

cena zależna od ilości uczestników

Usługi psychologiczne

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

170 zł

180 zł

190 zł

200 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

260 zł

280 zł

300 zł

320 zł

Od 150 zł – w zależności od zakresu i długości diagnostyki

Od 200 zł – w zależności od zakresu i długości diagnostyki

Terapia uzależnień i współuzależnienia

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

240 zł

260 zł

280 zł

300 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

cena zależna od ilości uczestników

Neuroterapia Bio\Neurofeedback

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

100 zł

110 zł

120 zł

130 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

180 zł

200 zł

220 zł

240 zł

Cena ustalana indywidualnie – możliwy dojazd do klienta.

Warsztaty i wykłady

Oferujemy szkolenia z różnych dziedzin współczesnej psychologii i tematyki rozwoju osobistego; praca z grupą metodami aktywnymi  z zastosowaniem form animacji i integracji; zajęcia profilaktyczne dla nauczycieli, rodziców i młodzieży; tematyka współczesnych uzależnień.

Cena ustalana indywidualnie.

Inne opłaty

Spotkanie należy odwołać możliwie najwcześniej mając ku temu ważne powody. Za spotkanie odwołane od 48 do 24 godzin przed jego rozpoczęciem pobieramy opłatę za gotowość do świadczenia usług w wysokości 50% wartości. Za spotkanie odwołane z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny pobieramy opłatę za gotowość do świadczenia usług w wysokości 100%.

Za wydanie zaświadczenia pobieramy opłatę w wysokości 40 złotych.

Preferujemy płatność gotówką, będziemy wdzięczni za wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej kwoty bez wydawania reszty. Należność można także opłacić kartą płatniczą lub inną powszechnie używaną elektroniczną formą rozliczeń.

Dla osób w trudniejszej sytuacji ekonomicznej istnieje możliwość ustalenia indywidualnej wysokości opłat.

Istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów –  wystawiamy stosowne dokumenty. Można je następnie rozliczyć z płatnikiem np.: fundacją, zakładem pracy, ubezpieczycielem medycznym itd.