Oferta & Cennik

Zmienna wysokość opłat za wybrane usługi zależy od wykształcenia i doświadczenia danego specjalisty.

Psychoterapia

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

170 zł

190 zł

210 zł

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

190 zł

210 zł

230 zł

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

260 zł

290 zł

320 zł

Opłata 240 zł miesięcznie. Grupa min. 6 uczestników spotyka się w godz. 18 – 20, raz w tygodniu.

Usługi psychologiczne

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

170 – 200 zł

190 – 220 zł

210 – 240 zł

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

300 zł

330 zł

360 zł

Od 200 zł – w zależności od zakresu i długości diagnostyki

Od 200 zł – w zależności od zakresu i długości diagnostyki

Terapia uzależnień i współuzależnienia

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

150 – 170 zł

170 – 190 zł

190 – 210 zł

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

260 zł

290 zł

320 zł

Opłata 240 zł miesięcznie. Grupa min. 6 uczestników spotyka się w godz. 18 – 20, raz w tygodniu.

Neuroterapia Bio\Neurofeedback

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

120 zł

130 zł

140 zł

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

170 zł

180 zł

190 zł

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

170 zł

180 zł

190 zł

Poniedziałek – Piątek

Sobota

Godz. 9 – 18

Godz. 18 – 20

Godz. 9 – 13

220 zł

240 zł

260 zł

Cena ustalana indywidualnie – możliwy dojazd do klienta.

Warsztaty i wykłady

Oferujemy szkolenia z różnych dziedzin współczesnej psychologii i tematyki rozwoju osobistego; praca z grupą metodami aktywnymi  z zastosowaniem form animacji i integracji; zajęcia profilaktyczne dla nauczycieli, rodziców i młodzieży; tematyka współczesnych uzależnień.

Cena ustalana indywidualnie.

Inne opłaty

Spotkanie należy odwołać możliwie najwcześniej mając ku temu ważne powody. Za spotkanie odwołane od 48 do 24 godzin przed jego rozpoczęciem pobieramy opłatę za gotowość do świadczenia usług w wysokości 50% wartości. Za spotkanie odwołane z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny pobieramy opłatę za gotowość do świadczenia usług w wysokości 100%.

Za wydanie zaświadczenia pobieramy opłatę w wysokości 40 złotych.

Preferujemy płatność gotówką, będziemy wdzięczni za wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej kwoty bez wydawania reszty. Należność można także opłacić kartą płatniczą lub inną powszechnie używaną elektroniczną formą rozliczeń.

Dla osób w trudniejszej sytuacji ekonomicznej istnieje możliwość ustalenia indywidualnej wysokości opłat za usługi terapeutyczne.

Istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów –  wystawiamy stosowne dokumenty. Można je następnie rozliczyć z płatnikiem np.: fundacją, zakładem pracy, ubezpieczycielem medycznym itd.