Oferta & Cennik

Naszą działalność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi traktujemy jako życiową misję.

Przyjmujemy osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci.

Staramy się utrzymywać atrakcyjny poziom opłat. Jest to jednak nasza praca, dlatego proponujemy poniższe stawki:

Psychoterapia

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

140 zł

150 zł

160 zł

170 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

220 zł

240 zł

260 zł

280 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

cena zależna od ilości uczestników

Usługi psychologiczne

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

160 zł

170 zł

180 zł

190 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

250 zł

270 zł

290 zł

310 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

Od 200 zł – w zależności od zakresu i długości diagnostyki

Terapia uzależnień i współuzależnienia

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

140 zł

150 zł

160 zł

170 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

220 zł

240 zł

260 zł

280 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

cena zależna od ilości uczestników

Neuroterapia Bio\Neurofeedback

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

90 zł

100 zł

110 zł

120 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

Poniedziałek – piątek

Sobota

godz. 8 – 13

godz. 16 – 18

godz. 18 – 20

godz. 9 – 14

180 zł

200 zł

220 zł

240 zł

Cena ustalana indywidualnie – możliwy dojazd do klienta.

Warsztaty i wykłady

Oferujemy szkolenia z różnych dziedzin współczesnej psychologii i tematyki rozwoju osobistego; praca z grupą metodami aktywnymi  z zastosowaniem form animacji i integracji; zajęcia profilaktyczne dla nauczycieli, rodziców i młodzieży; tematyka współczesnych uzależnień.

Cena ustalana indywidualnie

Dla osób w trudniejszej sytuacji ekonomicznej istnieje możliwość ustalenia indywidualnej wysokości opłat.

Istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów –  wystawiamy stosowne dokumenty. Można je następnie rozliczyć z płatnikiem np.: fundacją, zakładem pracy, ubezpieczycielem medycznym itd.