Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

psycholog łomża pomoc psychologiczna

Konsultacje psychologiczne
Jest to rodzaj pomocy oferowany osobom zdrowym doświadczającym trudnych wydarzeń życiowych, które przewyższają zdolności do samodzielnego poradzenia sobie. Zwykle potrzebnych jest kilka spotkań (czasem dłużej), których głównym celem jest określenie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Pomocy psychologicznej nie należy mylić z otrzymywaniem rad. Ważne jest, aby to otrzymujący pomoc wybrał optymalną dla siebie drogę rozwiązania problemu. Dąży się do tego aby człowiek potrzebujący pomocy mógł wziąć odpowiedzialność za swoje życie i skutecznie nim kierował.

Sesje pomocy psychologicznej trwają 50 min dla osób indywidualnych oraz 80 min dla par i rodzin. Ich częstotliwość jest dobierana do potrzeb i oczekiwań.