Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Czym  jest psychoterapia?psycholog łomża - psychoterapia
Psychoterapia jest to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia w rozumieniu medycznym.
Psychoterapia jest metodą leczącą zaburzenia i problemy o podłożu psychologicznym. Ma zastosowanie w sytuacjach w których pacjent doświadcza cierpienia i oczekuje pomocy. Jest to także droga wspierania rozwoju osobistego.

Cele psychoterapii.
Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw pacjenta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz nadmiernym stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

Jak wygląda psychoterapia?
Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się kilkoma spotkaniami wstępnymi, tzw. konsultacjami w trakcie których następuje zazwyczaj zebranie informacji tzw. wywiadu niezbędnego do zaplanowania dalszej pomocy. Konsultacje mają też na celu ustalenie, czy właśnie psychoterapia będzie najlepszą formą pomocy, czy też konieczna jest inna forma lub konsultacja innego specjalisty np. neurologa, psychiatry. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający cel terapii, częstotliwość sesji, czas trwania terapii i inne kwestie regulujące kontakty pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem istotne dla przebiegu procesu psychoterapii.

Psychoterapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednej sesji w tygodniu, trwającej 50 minut.

Proces psychoterapii trwa zazwyczaj od kilku, do czasami nawet kilkudziesięciu miesięcy – w zależności od celów i złożoności problemów.

Nasza orientacja teoretyczna
Istnieje wiele różnych nurtów w psychoterapii. Dotychczas jednak żaden z istniejących nurtów nie udowodnił większej skuteczności niż pozostałe. Pracujemy w podejściu integracyjnym, które uznaje założenia wielu szkół w psychoterapii i wykorzystuje to co najwartościowsze w różnych metodach pracy terapeutycznej. Jest to szczególnie wartościowy nurt we współczesnej psychoterapii, który pozwala na dobór optymalnych strategii i technik terapeutycznych, w zależności od specyfiki problemów klienta.

Zastosowanie psychoterapii
Psychoterapia ma zastosowanie dla osób, które doświadczają następujących problemów:
– lęk i niepokój, zaburzenia lękowe
– smutek i żal po stracie, zaburzenia depresyjne
– problemy wynikające z nadmiernego stresu np. doświadczenie traum w przeszłości
– zaburzenia osobowości
– gniew i trudności w kontroli agresywnych zachowań
– poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
– problemy wynikające z poważnych deficytów w dzieciństwie – DDA i DDD
– uzależnienia od substancji chemicznych
– uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard itd.)
– zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja itd.)
– “współuzależnienie” jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera
– tendencje autodestrukcyjne
– problemy w związku i seksualne
– problemy wynikając z doświadczania przemocy domowej