Terapia współuzależnień

Terapia współuzależnień

sadwomanŻycie członków rodziny z problemem uzależnienia związane jest z chronicznym napięciem i przeciążeniem emocjonalnym. Przeżywają oni silny lęk, strach, gniew, smutek, napięcie, wstyd, upokorzenie itd. Tworzy się nierówna relacja – jedna osoba wprowadza destrukcję a druga stara się z tym poradzić w nieefektywny sposób, co często pogarsza sytuację. Trudności dotyczą nie tylko kontaktów z osobą uzależnioną ale także przenoszą się na otaczający świat. Tworzy się „błędne koło”, które ciężko zatrzymać. Ogólnym terminem używanym do określenia tych problemów jest właśnie „współuzależnienie”. Oznacza ono występowanie destrukcyjnych schematów w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz behawioralnej w wyniku nieefektywnego przystosowania się do nieprawidłowej relacji. Najczęściej pojawia się ono u partnerek i partnerów osób uzależnionych. Mogą one skutkować rosnącym poczuciem bezsilności w poradzeniu sobie z sytuacją, powstawaniem stanów lękowych i depresyjnych czy zaburzeń somatycznych.

Psychoterapia współuzależnienia w podejściu integracyjnym polega na etapowym poszukiwaniu i zmianie mechanizmów wspóluzależnienia oraz wykorzystywaniu różnych metod w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Sesje psychoterapii indywidualne trwają 50 minut i odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu. Psychoterapia integracyjna stara się łączyć najbardziej skuteczne metody dla danego pacjenta.

Prowadzimy stały nabór do grupy terapeutycznej dla osób współuzależnionych – terapia grupowa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania min. 6 osób chętnych.