powrot

Powrót do spotkań bezpośrednich w placówce :)

Z przyjemnością informujemy, że w związku z przyjęciem szczepienia na COVID 19 przez zespół placówki przywracamy możliwość spotkań bezpośrednich w gabinetach. Oczekujemy jednak przestrzegania następujących wymogów:

– Umawiany się wyłącznie na ustaloną datę i godzinę, przychodzimy punktualnie i oczekujemy na zaproszenie do wewnątrz przez terapeutę. Nie ma możliwości skorzystania z poczekalni.

– Nie przychodzimy z osobami towarzyszącymi, z wyjątkiem umówionej sesji par lub rodzinnej.

– Przy wejściu do placówki dezynfekujemy ręce, przestrzegamy zasad dystansu 2 m., nie podajemy sobie rąk. Przy wejściu dokonywany jest pomiar temperatury ciała.

– Należy posiadać własny długopis, maseczkę lub przyłbicę. O konieczności użycia maseczki lub przyłbicy decyduje terapeuta, w zależności od oceny poziomu ryzyka.

– Ubranie wierzchnie zostawiamy na wieszaku w korytarzu w odległości 1 m od innych ubrań.

– W związku z koniecznością dezynfekcji gabinetu, czas świadczenia usług może zostać skrócony o 5 min i 10 min (w przypadku usług zajmujących odpowiednio 50 i 90 minut).

– Zapłata za usługi preferowana jest w formie elektronicznej, w przypadku gotówki należność zostawiamy na stoliku (odliczoną kwotę – bez wydawania reszty).

– Dla osób z grup ryzyka i/lub obawiających się zakażenia w dalszym ciągu dostępna jest część usług w formie online.

– Jeśli klient doświadcza objawów infekcji (niezależnie od przyczyny) usługi na czas występowania objawów są świadczone w formie online.

– Klienci podpisują oświadczenie o treści:

Oświadczam, że nie mam dolegliwości, które mogą być objawami zakażenia korona-wirusem oraz żadna z bliskich mi osób lub z którą wspólnie zamieszkuję nie choruje i nie jest objęta kwarantanną. Zobowiązuję się do każdorazowego poinformowania telefonicznie o pojawieniu się niepokojących dolegliwości. Jestem świadomy ryzyka związanego z możliwością zakażenia się korona-wirusem mimo starannego dopełnienia procedur w placówce oraz nie będzie ono podstawą do roszczeń prawnych. Jestem świadom konieczności przekazania części moich danych osobowych (nie naruszając tajemnicy zawodowej) służbom sanitarno-epidemiologicznym w przypadku wystąpienia potwierdzonego zakażenia.

Zapraszamy do umawiania terminów.

M i JP Kołakowscy