Psychoterapia


Psychoterapia indywidualna

Czym  jest psychoterapia?psycholog łomża - psychoterapia
Psychoterapia jest to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia w rozumieniu medycznym.
Psychoterapia jest metodą leczącą zaburzenia i problemy o podłożu psychologicznym. Ma zastosowanie w sytuacjach w których pacjent doświadcza cierpienia i oczekuje pomocy. Jest to także droga wspierania rozwoju osobistego.

Cele psychoterapii.
Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw pacjenta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz nadmiernym stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

Jak wygląda psychoterapia?
Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się kilkoma spotkaniami wstępnymi, tzw. konsultacjami w trakcie których następuje zazwyczaj zebranie informacji tzw. wywiadu niezbędnego do zaplanowania dalszej pomocy. Konsultacje mają też na celu ustalenie, czy właśnie psychoterapia będzie najlepszą formą pomocy, czy też konieczna jest inna forma lub konsultacja innego specjalisty np. neurologa, psychiatry. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający cel terapii, częstotliwość sesji, czas trwania terapii i inne kwestie regulujące kontakty pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem istotne dla przebiegu procesu psychoterapii.

Psychoterapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednej sesji w tygodniu, trwającej 50 minut.

Proces psychoterapii trwa zazwyczaj od kilku, do czasami nawet kilkudziesięciu miesięcy – w zależności od celów i złożoności problemów.

Nasza orientacja teoretyczna
Istnieje wiele różnych nurtów w psychoterapii. Dotychczas jednak żaden z istniejących nurtów nie udowodnił większej skuteczności niż pozostałe. Pracujemy w podejściu integracyjnym, które uznaje założenia wielu szkół w psychoterapii i wykorzystuje to co najwartościowsze w różnych metodach pracy terapeutycznej. Jest to szczególnie wartościowy nurt we współczesnej psychoterapii, który pozwala na dobór optymalnych strategii i technik terapeutycznych, w zależności od specyfiki problemów klienta.

Zastosowanie psychoterapii
Psychoterapia ma zastosowanie dla osób, które doświadczają następujących problemów:
– lęk i niepokój, zaburzenia lękowe
– smutek i żal po stracie, zaburzenia depresyjne
– problemy wynikające z nadmiernego stresu np. doświadczenie traum w przeszłości
– zaburzenia osobowości
– gniew i trudności w kontroli agresywnych zachowań
– poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
– problemy wynikające z poważnych deficytów w dzieciństwie – DDA i DDD
– uzależnienia od substancji chemicznych
– uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard itd.)
– zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja itd.)
– “współuzależnienie” jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera
– tendencje autodestrukcyjne
– problemy w związku i seksualne
– problemy wynikając z doświadczania przemocy domowej


Psychoterapia par

psycholog łomża - psychoterapia par

Czym jest psychoterapia par?
Psychoterapia par jest specyficzną dziedziną psychoterapii, która ma zastosowanie w przypadku ludzi żyjących w trwałych związkach. Zdarza się, że w wyniku różnych okoliczności pojawiają się problemy, które wymagają pomocy specjalisty. Do najczęściej zgłaszanych trudności należą:

– deficyty w komunikacji pomiędzy partnerami
– nierozwiązane problemy z przeszłości
– rozczarowanie związane z niezrealizowanymi oczekiwaniami
– problemy w sferze intymności i seksualności
– uraza, poczucie krzywdy, nadmiarowy gniew
– niewierność, poczucie winy, obwinianie

Co jest ważne w terapii dla par?
Podczas procesu terapii dąży się do wspólnego poszukiwania przyczyn problemów oraz ich rozwiązań. Ważnym aspektem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz naprawianie zaburzonych lub „zepsutych” więzi między partnerami. Nie zawsze to się jednak udaje. W przypadku, gdy para decyduje się na rozstanie terapeuta może pomagać w negocjowaniu zdrowej separacji lub rozwodu.

Warto pamiętać, że wielu ludzi pragnie także ulepszenia swoich związków, nawet wtedy gdy jest im dobrze i ciężko jest wyróżnić konkretne trudności. Psychoterapia par jest wówczas ciekawą propozycją, która może być rozumiana jako droga rozwoju związku i partnerów go tworzących.

Jak długo to trwa?
Psychoterapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednej sesji w tygodniu, trwającej 90 minut. Praca odbywa się z dwojgiem partnerów równocześnie z jednym terapeutą. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uzupełnienie spotkaniami indywidualnymi.

Proces psychoterapii par trwa zazwyczaj od 6 do 12 sesji. W wybranych przypadkach może się on wydłużyć – w zależności od celów i złożoności problemów.


Psychoterapia grupowa

Czym jest psychoterapia grupowa?
Psychoterapia grupowa polega na stosowaniu technik psychoterapii wobec grupy uczestników. W grupie terapeutycznej do zmian u każdego z jej członków służą interakcje ze strony terapeuty oraz interakcje między współuczestnikami. Mówiąc inaczej narzędziem zmiany jest nie tylko praca terapeuty prowadzącego, lecz także grupa sama w sobie. Daje to w efekcie wyjątkowy potencjał terapeutyczny. Badania pokazują dużą skuteczność tej formy pracy.

Cele psychoterapii grupowej?
Cele psychoterapii grupowej mogą być bardzo szerokie. W warunkach prywatnej praktyki najczęściej pracuje się nad redukcją objawów i zmianą destrukcyjnych schematów. Grupy terapeutyczne mogą także skupiać się na specyficznych obszarach problemowych charakterystycznych dla pewnych grup pacjentów np. “DDA” lub służyć pracy nad rozwojem umiejętności osobistych.

Jak długo trwa terapia grupowa?
Sesja odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu i trwa do 3 godzin zegarowych. Czas trwania grupy jest różny – w zależności od ustalonych celów i zgłaszanych trudności przez jej uczestników. Ilość sesji jest ustalana przed naborem do grupy lub na pierwszym spotkaniu. W większości przypadków jest to konkretna liczba, czasami grupa jest otwarta i pracuje cyklicznie.